close
python-programlama-dili

Python Programlama Dili

Python programlama dili son zamanlarda popülerliği iyice artan programlama dillerinden birisidir. Özellikle veri görselleştirme , veri işleme , yapay zeka , makine öğrenmesi gibi büyük veriler ile yapılan işlerde çokça tercih ediliyor.

Nedeni ise içerisinde barındırdığı birçok kütüphane ve geliştiricilerin ( özellikler Google ) büyük çabası. Geliştiricilerin büyük çabası diyorum çünkü python için geliştirilen kütüphaneler ve API ler azımsanamayacak kadar büyük boyutta.

Python programlama dilini önemli yapan onu geliştirmek için harcanan zaman ve maliyettir. Müşteriler daha çok hızlı gelişen uygulamalar ve hızlı sonuçlar almak isterler. Bu da biz geliştiricileri ister istemez daha kolay geliştirme yapacağımız dillere yönelmeye iter.

Gönül ister ki C ile C++ ile geliştirme yapalım ve beynimiz yansın 🙂 Beynimiz yansın diyorum çünkü C++ ile geliştirilen 50 satırlık bir kodu Python programlama dili ile 10 satırda yapabilirsiniz. Bu kodun okunabilirliğinin ve ileride uygulamaya geliştirme geleceği zaman anlaşılmasının daha rahat olacağı anlamına geliyor.

Tabiki benim favorim C++ ve C dilleri. Neden diyecek olursak gerçekten mühendislik yaptığınızı hissettiriyor size. Çünkü geliştirmek zor. Arduino ile yapılan projelerde kullanılan if else döngüleri veya fonksiyonlardan bahsetmiyorum data structed yapıları , pointerlar, makrolar, classlar, kalıtımlar vs.

Daha fazla C++ ile kafanızı karıştırmayalım python programlama dili ile genel bilgiler diyebileceğimiz algoritmadan daha çok syntax kuralları sayılabilecek bilgileri bu yazıdan alabilirsiniz.

Umarım sizler için faydalı olur.

Python’ da özellikle veri işleme ve görüntü işleme ile ilgili makalelerimizin geleceğini unutmayarak bizleri okumaya devam edin. Aşağıdaki bağlantı ile görüntü işleme ile ilgili denememizden faydalanabilirsiniz.

OpenCv ve Python ile Görüntü İşleme

Bol kodlamalar 🙂

KAÇIŞ DİZİLERİ:

\’ => Karakter dizisi içerisinde tek tırnak kullanmayı sağlar => “Ankara \’da”
\” => Karakter dizisi içerisinde çift tırnak kullanmayı sağlar => “Ankara \”Başken \” tir “
\ => Karakter dizisi içerisinde \ işarati kullanmayı sağlar => “Ankara\Başkent”
\n => Karakter dizisi içerisinde yeni bir satıra geçmeyi sağlar => “İstanbulu dinliyorum\nGözlerim kapalı”
\t => Karakter dizisi içirisinde tab(boşluk) bırakır => “Yeni\t=>\tNew”
\a => Bip benzeri ses vermeyi sağlar => “Disk doldu\a”
\r => Karakter dizisi içerisinde aynı satıra dönmeyi sağlar => “Alma\rE” (Elma)
\b => İmlecin sola kaydırılmasını sağlar => “Alma\bE” (AlmE)
\v => Düşey sekme oluşturulmasını sağlar => “Adı\vSoyadı”

YORUMLAR:

# => Tek satırlık Yorumlar
“”” => Birden fazla yorumlu satırlar için

İŞLEÇLER(OPERATÖRLER):

Aritmetik işleçler:

+ => Toplama
– => Çıkarma
* => Çarma
/ => Bölme
** => Kuvvet Alma
% => Mod alma
// => Taban bölme

Mantıksal İşleçler:

AND => VE
OR => VEYA
NOT => DEĞİL

Karşılarştırma İşleçleri:

== => Eşittir
!= => Eşit Değildir
> => Büyüktür
< => Küçüktür
>= => Büyüktür ve Eşittir
<= => Küçüktür ve Eşittir

Değer Atama İşleçleri:

= => Değer Ata
+= => Topla ve değer Ata
-= => Çıkar ve değer Ata
*= => Çarp ve değer Ata
/= => Böl ve değer Ata
//= => Tabanını al ve değer Ata
**= => Kuvvetini al ve değer Ata

DÖNGÜLER:

WHİLE:

while(koşul) şeklinde kullanılır ve koşul sağlandığı sürece döngüdeki kodlar çalışır.

Aşağıdaki kodda “döngü içindeyiz” sürekli çalışacaktır.

FOR:

Belirtilern koşulun kaç defa gerçekleştireceğini belirlediğimiz işlemler için for döngüsünü kullanırız.
Aşağıdaki örnekte rakamlar karakter dizisinin elemanlarını tek tek yazdırmak istediğimiz için for döngüsü kullandık.

KARAKTER DİZİSİ FONKSİYONLARI:

Python programlama dilinde karakter dizileri niteliklerini değiştirmeye , sorgulamaya ve yeni özellikler katmaya yarar.

DOSYA İŞLEMLERİ:

OPEN:

f=open(“deneme.txt”,”w”) => Dosyaya yazma kipinde açmak için w
deneme=”merhaba”
f.write(deneme) => Dosyaya veri yazmak için kullanıyoruz
dosya=open(“/dosyayi/olusturacagimiz/dizin/deneme2.txt”,”w”) => Dosyaya belirtilen yolda yazma kipinde açmak için
dosya2=open(“C:\musteriler\nisan\isim.txt”,”r”) => Dosyayı okuma kipinde açmak için r
sonuc=dosya2.read() => Dosyayı okumak için
print(sonuc)
f2=open(“denem.txt”,”a”) => Dosyada değişiklik yapmak için (append kipinde) yani eklemek için kullanırız.


Aşağıda daha düzgün bir dosya yazma kodu bulunmaktadır.

MODULLER:

import os => os modulünü içeri aktır.
dir os => fonksiyonlarını ve kullanımlarını gösterir.
from name import os => os modulündeki name niteliğini içeri aktar
mport subprocess as sp => modul ismi çok uzun ve her seferde böyle çağırmak istemiyorsak modul ismini kısaltabilir ve kullanabiliriz.
sp.call(“notepad.exe”)
import sys => modullerin bulunduğu python çalışma dizinini bulmak için

SINIFLAR:

-Bilgi gizleme (information hiding)
-Veri soyutlandırma (data abstraction)
-Çok biçimlilik (polymorphism)
-Miras alma (inheritance) gibi özellikleri kullanmamıza olanak sağlar.

GUI:

Tkinter:


Python programlama dili ile kurulu gelir ve resmi python desteğini alır. windows ve linux uyumludur.kararlı(stabil) çalışır.

Görsel açıdan pek tatmin edici değildir.

#tkinter modulünü içeri aktararak kullanalım.

Kodlama Örnekleri:

Etiketler : python dilipython dili genel yapısıpython guipython işleçlerpython programlamapython sınıflarpython tkinder

Yorum Yap