python-programlama-dili-genel-yapisi-ve-temel-ifadeler
python-programlama-dili-genel-yapisi-ve-temel-ifadeler

Python Programlama Dili

Python programlama dili son zamanlarda popülerliği iyice artan programlama dillerinden birisidir. Özellikle veri görselleştirme , veri işleme , yapay zeka , makine öğrenmesi gibi büyük veriler ile yapılan işlerde çokça tercih ediliyor.

Nedeni ise içerisinde barındırdığı birçok kütüphane ve geliştiricilerin ( özellikler Google ) büyük çabası. Geliştiricilerin büyük çabası diyorum çünkü python için geliştirilen kütüphaneler ve API ler azımsanamayacak kadar büyük boyutta.

Python programlama dilini önemli yapan onu geliştirmek için harcanan zaman ve maliyettir. Müşteriler daha çok hızlı gelişen uygulamalar ve hızlı sonuçlar almak isterler. Bu da biz geliştiricileri ister istemez daha kolay geliştirme yapacağımız dillere yönelmeye iter.

Gönül ister ki C ile C++ ile geliştirme yapalım ve beynimiz yansın 🙂 Beynimiz yansın diyorum çünkü C++ ile geliştirilen 50 satırlık bir kodu Python programlama dili ile 10 satırda yapabilirsiniz. Bu kodun okunabilirliğinin ve ileride uygulamaya geliştirme geleceği zaman anlaşılmasının daha rahat olacağı anlamına geliyor.

Tabiki benim favorim C++ ve C dilleri. Neden diyecek olursak gerçekten mühendislik yaptığınızı hissettiriyor size. Çünkü geliştirmek zor. Arduino ile yapılan projelerde kullanılan if else döngüleri veya fonksiyonlardan bahsetmiyorum data structed yapıları , pointerlar, makrolar, classlar, kalıtımlar vs.

Daha fazla C++ ile kafanızı karıştırmayalım python programlama dili ile genel bilgiler diyebileceğimiz algoritmadan daha çok syntax kuralları sayılabilecek bilgileri bu yazıdan alabilirsiniz.

Umarım sizler için faydalı olur.

Python’ da özellikle veri işleme ve görüntü işleme ile ilgili makalelerimizin geleceğini unutmayarak bizleri okumaya devam edin. Aşağıdaki bağlantı ile görüntü işleme ile ilgili denememizden faydalanabilirsiniz.
OpenCv ve Python ile Görüntü İşleme

Bol kodlamalar 🙂

PYTHON DA KAÇIŞ DİZİLERİ:

\’ => Karakter dizisi içerisinde tek tırnak kullanmayı sağlar => “Ankara \’da”
\” => Karakter dizisi içerisinde çift tırnak kullanmayı sağlar => “Ankara \”Başken \” tir “
\ => Karakter dizisi içerisinde \ işarati kullanmayı sağlar => “Ankara\Başkent”
\n => Karakter dizisi içerisinde yeni bir satıra geçmeyi sağlar => “İstanbulu dinliyorum\nGözlerim kapalı”
\t => Karakter dizisi içirisinde tab(boşluk) bırakır => “Yeni\t=>\tNew”
\a => Bip benzeri ses vermeyi sağlar => “Disk doldu\a”
\r => Karakter dizisi içerisinde aynı satıra dönmeyi sağlar => “Alma\rE” (Elma)
\b => İmlecin sola kaydırılmasını sağlar => “Alma\bE” (AlmE)
\v => Düşey sekme oluşturulmasını sağlar => “Adı\vSoyadı”

PYTHON DA YORUMLAR:

# => Tek satırlık Yorumlar
“”” => Birden fazla yorumlu satırlar için

PYTHON DA İŞLEÇLER(OPERATÖRLER):

Aritmetik işleçler:

+ => Toplama
– => Çıkarma
* => Çarma
/ => Bölme
** => Kuvvet Alma
% => Mod alma
// => Taban bölme

Mantıksal İşleçler:

AND => VE
OR => VEYA
NOT => DEĞİL

Karşılarştırma İşleçleri:

== => Eşittir
!= => Eşit Değildir
> => Büyüktür
< => Küçüktür
>= => Büyüktür ve Eşittir
<= => Küçüktür ve Eşittir

Değer Atama İşleçleri:

= => Değer Ata
+= => Topla ve değer Ata
-= => Çıkar ve değer Ata
*= => Çarp ve değer Ata
/= => Böl ve değer Ata
//= => Tabanını al ve değer Ata
**= => Kuvvetini al ve değer Ata

PYTHON DA WHILE VE FOR DÖNGÜSÜ:

WHİLE:

while(koşul) şeklinde kullanılır ve koşul sağlandığı sürece döngüdeki kodlar çalışır.

Aşağıdaki kodda “döngü içindeyiz” sürekli çalışacaktır.

sayi=4
while(sayi<5):
  print("döngü içindeyiz)

FOR:

Belirtilern koşulun kaç defa gerçekleştireceğini belirlediğimiz işlemler için for döngüsünü kullanırız.
Aşağıdaki örnekte rakamlar karakter dizisinin elemanlarını tek tek yazdırmak istediğimiz için for döngüsü kullandık.

rakamlar="0123456789"
for rakam in rakamlar:
  print(rakam)

KARAKTER DİZİSİ FONKSİYONLARI:

Python programlama dilinde karakter dizileri niteliklerini değiştirmeye , sorgulamaya ve yeni özellikler katmaya yarar.

kelime="mutluluk"
len(mutluluk)  //=> Karakter dizisinin kaç elemanlı olduğunu gösteren fonksiyon
kelime[2]   // => Karakter dizisinin 0 dan başlayarak istenilen elemanına ulaşmak için kullandığımız fonksiyon
kelima[0:3]  // => İlk 3 harfini almak için yazdığımız fonksiyon
sorted(kelime) // => Karakter dizisini alfabetik olarak sıralamak istersek kullandığımız fonksiyon
kelime.replace("m","M") //=> değiştirmek istediğimiz eleman ve değişim şeklinde kullanılır
kelime.split() //=> Kelime kelime ayırmak için kullanılır.
kelime.splitlines() //=> satır satır ayırmak için kullanılır.
kelime.lower() //=> Tüm harfleri küçük yap
kelime.upper() //=> Tüm harfleri büyük yap

PYTHON DA DOSYA İŞLEMLERİ:

OPEN:

f=open(“deneme.txt”,”w”) => Dosyaya yazma kipinde açmak için w
deneme=”merhaba”
f.write(deneme) => Dosyaya veri yazmak için kullanıyoruz
dosya=open(“/dosyayi/olusturacagimiz/dizin/deneme2.txt”,”w”) => Dosyaya belirtilen yolda yazma kipinde açmak için
dosya2=open(“C:\musteriler\nisan\isim.txt”,”r”) => Dosyayı okuma kipinde açmak için r
sonuc=dosya2.read() => Dosyayı okumak için
print(sonuc)
f2=open(“denem.txt”,”a”) => Dosyada değişiklik yapmak için (append kipinde) yani eklemek için kullanırız.


Aşağıda daha düzgün bir dosya yazma kodu bulunmaktadır.

try:
  rehber=open("C:\\musteriler\\nisan\\isimler.txt","w")
  kayitlar="""Ahmet    :    0555 111 22 22\n
      Mehmet   :    0555 222 33 33\n
      Veli    :    0555 333 44 44\n"""
  rehber.write(kayitlar)
except IOError:
  print("Bir hata oluştu")
finally:
  rehber.close()

PYTHON DA  MODÜLLER:

import os => os modulünü içeri aktır.
dir os => fonksiyonlarını ve kullanımlarını gösterir.
from name import os => os modulündeki name niteliğini içeri aktar
mport subprocess as sp => modul ismi çok uzun ve her seferde böyle çağırmak istemiyorsak modul ismini kısaltabilir ve kullanabiliriz.
sp.call(“notepad.exe”)
import sys => modullerin bulunduğu python çalışma dizinini bulmak için

import os
if os.name!='nt': # işletim sistemi windows değilse
  print("sadece windows için")
else:
  print("bu çalışır")

PYTHON DA SINIFLAR:

-Bilgi gizleme (information hiding)
-Veri soyutlandırma (data abstraction)
-Çok biçimlilik (polymorphism)
-Miras alma (inheritance) gibi özellikleri kullanmamıza olanak sağlar.


  class Calisan:
    ozellikler:[]
    unvani="İşçi"
    geliri=0
    memleketi=""
    dogumtarihi=""
  Ahmet=Calisan()
  Ahmet.geliri=2500
  Ahmet.ozellikleri.append("yaratici")
  Oya=Calisan()
  Oya.geliri=2400
  Oya.ozellikleri.append("titiz")

PYTHON DA KULLANILAN BİR GUI:

Tkinter:


Python programlama dili ile kurulu gelir ve resmi python desteğini alır. windows ve linux uyumludur.kararlı(stabil) çalışır.

Görsel açıdan pek tatmin edici değildir.

#tkinter modulünü içeri aktararak kullanalım.

import tkinter as tk
pencere=tk.Tk()

dugme=tk.Button(text="Dugme")
etiket=tk.Label(text="Etiket")

dugme.pack()
etiket.pack()

Kodlama Örnekleri:

try:
  f=open("ders_programi.txt","w")
  yaz="""Python Programlama-1 3 Modül 1,5 Saat\n"""
  f.write(yaz)
except IOError:
  print("Yanlis bir islem yapildi")
finally:
  f.close()
try:
  f=open("ders_programi.txt","r+")
  f.readline()
  yaz="""Python Programlama-2: 4 Modül 2 Saat\n"""
  f.writelines(yaz)
except IOError:
  print("Yanlis bir islem yapildi")
finally:
  f.close()
try:
  f=open("ders_programi.txt","r")
  oku=f.readlines()
  print(oku)
except IOError:
  print("Yanlis bir islem yapildi")
finally:
  f.close()
try:
  f=open("ders_programi.txt","r+")
  oku=f.readlines()
  oku.insert(0,"Python Programlama: 2 Ders 3,5 Saat\n")
  f.seek(0)
  f.writelines(oku)
except IOError:
  print("Yanlis bir islem yapildi")
finally:
  f.close()
from Tkinter import *

window=Tk()

def ButtonPress():
  label['text']="Hoscakal Grafik Arayuzu")
  button['text']="Lutfen Bekleyin...")
  button['state']=DISABLED
  window.after(2000,window.destroy)

label=Label(text="Merhaba Grafik Arayuzu")
button=Button(window,text="Cik",command=ButtonPress)

button.pack()
label.pack()
window.mainloop()
yas=int(input("yasinizi giriniz"))
if yas < 100:
 if yas < 50:
  print("Girilen sayi 0-100 arasinda")
 else:
  print("Girilen sayi 50-100 arasinda")
else:
 print("lütfen 0-100 arasinda bir sayi girin")

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz